هزارتو | مجمع هواداران هنر و ادبیات ژانری

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Yahoo
 • :selfish:
  ما اینیم
  ما اینیم
 • :pray:
  خداوندا...
  خداوندا...
 • :heart1:
  آی لاو یوتم!
  آی لاو یوتم!
 • :oh:
  ای وای!
  ای وای!
 • :time:
  دیر کردی
  دیر کردی
 • :dork:
  بچه درس خون
  بچه درس خون
 • :worship:
  سجده
  سجده
 • :angry1:
  شدیداً عصبانی
  شدیداً عصبانی
 • :anger:
  بزنم بمیری؟
  بزنم بمیری؟
 • :shy:
  خجالتی
  خجالتی
 • :think:
  متفکر
  متفکر
 • :wontsee:
  اوه اوه
  اوه اوه
 • :angel:
  فرشته
  فرشته
 • :blah:
  خیلی حرف می‌زنی
  خیلی حرف می‌زنی
 • :wow:
  عجب!
  عجب!
 • :alien:
  بیگانه
  بیگانه
 • :redtongue:
  زبون دراز
  زبون دراز
 • :drooling:
  لب و لوچه
  لب و لوچه
 • :wonthere:
  نمی‌خوام بشنوم!
  نمی‌خوام بشنوم!
 • :laugh:
  مردم از خنده
  مردم از خنده
 • :heehee:
  هی هی هی
  هی هی هی
 • :broken:
  دلم شکست
  دلم شکست
 • :cowboy:
  کابوی
  کابوی
 • :kiss:
  بوس بوس
  بوس بوس
 • :tired1:
  خمیازه
  خمیازه
 • :dontknow:
  به من چه؟
  به من چه؟
 • :eyebrow:
  شکاک
  شکاک
 • :come:
  بیا جلو
  بیا جلو
 • :smile:
  لبخند
  لبخند
 • :tongue1:
  زبون درازی
  زبون درازی
 • :party:
  مبارکه مبارکه
  مبارکه مبارکه
 • :wish:
  ای کاش...
  ای کاش...
 • :pokerface:
  poker face
  poker face
 • :dance:
  رقص
  رقص
 • :sad1:
  ناراحت
  ناراحت
 • :sigh:
  آه کشیدن
  آه کشیدن
 • :mrskull:
  اسکلت چنگیزخان
  اسکلت چنگیزخان
 • :pouting:
  مغرور
  مغرور
 • :timeout:
  آقا بیخیال
  آقا بیخیال
 • :laughing:
  خنده
  خنده
 • :shame:
  خجالت بکش!
  خجالت بکش!
 • :wink1:
  چشمک
  چشمک
 • :wait:
  انتظار کشیدن
  انتظار کشیدن
 • :flower:
  گل
  گل
 • :silence:
  هیـــــس!
  هیـــــس!
 • :wave:
  بای بای
  بای بای
 • :cry:
  گریه کردن
  گریه کردن
 • :victory:
  پیروزی
  پیروزی
 • :grin:
  :دی
  :دی
 • :lier:
  دروغگو
  دروغگو
 • :no:
  کی؟ من؟
  کی؟ من؟
 • :looser:
  با اجازه
  با اجازه
 • :insane:
  کچلم کردی!
  کچلم کردی!
 • :poof:
  بالاخره تموم شد
  بالاخره تموم شد
 • :punch:
  کتک
  کتک
 • :eyelash:
  اشوه خرکی
  اشوه خرکی
 • :hypnotized:
  هیپنوتیزم
  هیپنوتیزم
 • :thunbsup:
  آورین
  آورین
 • :roleeye:
  ای بابا!
  ای بابا!
 • :callme:
  باهام تماس بگیر
  باهام تماس بگیر
 • :worry:
  نگران
  نگران
 • :whistle1:
  سوت زدن
  سوت زدن
 • :hug:
  بیا بغل عمو
  بیا بغل عمو
 • :stress:
  استرسی
  استرسی
 • :thunbsdown:
  مخالفم
  مخالفم
 • :sleep:
  خواب
  خواب
 • :phone:
  تلفن دارم
  تلفن دارم
 • :cool1:
  استایلو حال کن!
  استایلو حال کن!
 • :money:
  اسم پول اومد
  اسم پول اومد
 • :question:
  چه چه؟
  چه چه؟
 • :cheer1:
  کف بزنید!
  کف بزنید!
 • :rock&roll:
  rock&roll
  rock&roll
 • :handtalk:
  فعلا...
  فعلا...
 • :ohgoon:
  می‌فرمودین!
  می‌فرمودین!
 • Funny
 • :shake:
  دست رفاقت
  دست رفاقت
 • :rambo:
  رمبو
  رمبو
 • :smoker:
  معتاد
  معتاد
 • :cheer:
  تشویقگر
  تشویقگر
 • :happy:
  کلا خوشحال
  کلا خوشحال
 • :proud:
  افاده‌ای
  افاده‌ای
 • :pas:
  کوشولو
  کوشولو
 • :biggrin:
  نیش باز
  نیش باز
 • :thumbsup:
  ایول
  ایول
 • :shit:
  ای خاک
  ای خاک
 • :ninja:
  نینجا
  نینجا
 • :devil:
  خنده شیطانی
  خنده شیطانی
 • :cancan:
  های های های
  های های های
 • :pissed:
  قاطی
  قاطی
 • :hair:
  مو قشنگ
  مو قشنگ
 • :hammer:
  چکش زدن
  چکش زدن
 • :berserk:
  وایکینگ عصبانی
  وایکینگ عصبانی
 • :angry:
  اخمالو
  اخمالو
 • :thumbsdown:
  نچز
  نچز
 • :yay:
  یوهو!
  یوهو!
 • :ohno:
  وای نه!
  وای نه!
 • :brick:
  پرتاب آجر
  پرتاب آجر
 • :bowtie:
  دختر بچه خوشحال
  دختر بچه خوشحال
 • :smoke:
  کاربرد سیگار فروردین
  کاربرد سیگار فروردین
 • :guitar:
  نوازنده
  نوازنده
 • :wub:
  فاز عاشقی
  فاز عاشقی
 • :pirate:
  دزد دریایی
  دزد دریایی
 • :funky:
  رقص حرفه ای
  رقص حرفه ای
 • :!cool:
  ایول
  ایول
 • :gentleman:
  سیبیل
  سیبیل
 • :offtopic:
  تاپیک تعطیل
  تاپیک تعطیل
 • :violent:
  خشانت
  خشانت
 • :rofl:
  خیلی باحال بود!
  خیلی باحال بود!
 • :bye:
  خداحافظ
  خداحافظ
 • :guilty:
  مقصر
  مقصر
 • :worried:
  نگران
  نگران
 • :slap:
  بی تربیت!
  بی تربیت!
 • :list:
  عدم نتیجه گیری
  عدم نتیجه گیری
 • :snitch:
  خنگول
  خنگول
 • :hitler:
  استاد هیتلر
  استاد هیتلر
 • :medieval:
  وایکینگ
  وایکینگ
 • :giotin:
  گیوتین
  گیوتین
 • :coffee:
  بلی می‌فرمودین
  بلی می‌فرمودین
 • :stupid:
  ابله
  ابله
 • :grrr:
  خشمناک
  خشمناک
 • :wink:
  چشمک
  چشمک
 • :rock:
  متالهد تیر!
  متالهد تیر!
 • :crying:
  عر عر
  عر عر
 • :smiling:
  لبخند
  لبخند
 • :beat:
  کتک می‌خوای؟
  کتک می‌خوای؟
 • :hehe:
  لبخند ملیح
  لبخند ملیح
 • :zombie:
  زامبی
  زامبی
 • :nuts:
  روانی
  روانی
 • :graduated:
  فارغ‌التحصیل
  فارغ‌التحصیل
 • :whistle:
  سوت سوتک
  سوت سوتک
 • :sepoko:
  نینجا
  نینجا
 • :madness:
  قاتل روانی
  قاتل روانی
 • :sleepy:
  خوابالو
  خوابالو
 • :crazy:
  ایشان کم دارند
  ایشان کم دارند
 • :flash:
  فلش
  فلش
 • :king:
  اینجانب پادشاه
  اینجانب پادشاه
 • :shad:
  زوق مرگ
  زوق مرگ
 • :huh:
  شمع بدست
  شمع بدست
 • :ghelyon:
  قلیون
  قلیون
 • :weird:
  عجیب غریب
  عجیب غریب
 • :old:
  نصیحت پدرانه
  نصیحت پدرانه
 • :girl:
  دختر شکاک
  دختر شکاک
 • :skull:
  جمجمه
  جمجمه
 • :whacky:
  پرستش
  پرستش
 • :gumbah:
  مطرب قبیله
  مطرب قبیله
 • :jealous:
  حسود
  حسود
 • :baby:
  قاقالی‌لی
  قاقالی‌لی
 • :ko:
  له شده
  له شده
 • :eh:
  هان؟
  هان؟
 • :wac:
  سرگیجه
  سرگیجه
 • :read:
  مطالعه
  مطالعه
 • :goodjob:
  خوب بود
  خوب بود
 • :santa:
  بابانوئل
  بابانوئل
 • :tree:
  آویزون از درخت
  آویزون از درخت
 • :waaa:
  من چرا همچین میشم؟
  من چرا همچین میشم؟
 • :hmm:
  بی تفاوت
  بی تفاوت
 • :vampire:
  خوناشام
  خوناشام
 • :body:
  آرنولد شوارتزینگر!
  آرنولد شوارتزینگر!
 • :cool:
  بچه باحال
  بچه باحال
 • :down:
  چپکی
  چپکی
 • :turban:
  حاج آقا
  حاج آقا
 • :opium:
  لباس مبدل
  لباس مبدل
 • :sad:
  غمگین
  غمگین
 • :devilking:
  تعظیم
  تعظیم
 • :yo:
  فکلو
  فکلو
 • :heart:
  قلب
  قلب
 • :talk:
  کل کل کردن
  کل کل کردن
 • :cold:
  یخ کردم!
  یخ کردم!
 • :blush:
  سرخ کرده
  سرخ کرده
 • :tongue:
  زبون دراز
  زبون دراز
 • :wtf:
  های بپـــــــــــا!
  های بپـــــــــــا!
 • :flag:
  تسلیم
  تسلیم
 • :rolleye:
  چشم قشنگ
  چشم قشنگ
 • :selfhammer:
  مازوخیست
  مازوخیست
 • :boo:
  خانوم خشگله!
  خانوم خشگله!
 • :headphone:
  هدفون تو گوش
  هدفون تو گوش
 • :headwall:
  از دست رفت دیگه
  از دست رفت دیگه
 • :tough:
  بروسلی
  بروسلی
 • :blink:
  چپول
  چپول
 • :tired:
  خسته شدمــــا!
  خسته شدمــــا!
 • :stayup:
  خواب و بیدار
  خواب و بیدار