هزارتو | مجمع هواداران هنر و ادبیات ژانری

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Yahoo
 • :tired1:
  خمیازه
  خمیازه
 • :dontknow:
  به من چه؟
  به من چه؟
 • :kiss:
  بوس بوس
  بوس بوس
 • :come:
  بیا جلو
  بیا جلو
 • :eyebrow:
  شکاک
  شکاک
 • :tongue1:
  زبون درازی
  زبون درازی
 • :smile:
  لبخند
  لبخند
 • :party:
  مبارکه مبارکه
  مبارکه مبارکه
 • :wish:
  ای کاش...
  ای کاش...
 • :dance:
  رقص
  رقص
 • :pokerface:
  poker face
  poker face
 • :sigh:
  آه کشیدن
  آه کشیدن
 • :mrskull:
  اسکلت چنگیزخان
  اسکلت چنگیزخان
 • :sad1:
  ناراحت
  ناراحت
 • :pouting:
  مغرور
  مغرور
 • :timeout:
  آقا بیخیال
  آقا بیخیال
 • :shame:
  خجالت بکش!
  خجالت بکش!
 • :laughing:
  خنده
  خنده
 • :wait:
  انتظار کشیدن
  انتظار کشیدن
 • :flower:
  گل
  گل
 • :wink1:
  چشمک
  چشمک
 • :silence:
  هیـــــس!
  هیـــــس!
 • :wave:
  بای بای
  بای بای
 • :victory:
  پیروزی
  پیروزی
 • :cry:
  گریه کردن
  گریه کردن
 • :lier:
  دروغگو
  دروغگو
 • :no:
  کی؟ من؟
  کی؟ من؟
 • :grin:
  :دی
  :دی
 • :looser:
  با اجازه
  با اجازه
 • :insane:
  کچلم کردی!
  کچلم کردی!
 • :punch:
  کتک
  کتک
 • :poof:
  بالاخره تموم شد
  بالاخره تموم شد
 • :hypnotized:
  هیپنوتیزم
  هیپنوتیزم
 • :thunbsup:
  آورین
  آورین
 • :eyelash:
  اشوه خرکی
  اشوه خرکی
 • :callme:
  باهام تماس بگیر
  باهام تماس بگیر
 • :roleeye:
  ای بابا!
  ای بابا!
 • :whistle1:
  سوت زدن
  سوت زدن
 • :worry:
  نگران
  نگران
 • :stress:
  استرسی
  استرسی
 • :thunbsdown:
  مخالفم
  مخالفم
 • :hug:
  بیا بغل عمو
  بیا بغل عمو
 • :phone:
  تلفن دارم
  تلفن دارم
 • :sleep:
  خواب
  خواب
 • :money:
  اسم پول اومد
  اسم پول اومد
 • :cool1:
  استایلو حال کن!
  استایلو حال کن!
 • :cheer1:
  کف بزنید!
  کف بزنید!
 • :rock&roll:
  rock&roll
  rock&roll
 • :question:
  چه چه؟
  چه چه؟
 • :ohgoon:
  می‌فرمودین!
  می‌فرمودین!
 • :handtalk:
  فعلا...
  فعلا...
 • :pray:
  خداوندا...
  خداوندا...
 • :selfish:
  ما اینیم
  ما اینیم
 • :oh:
  ای وای!
  ای وای!
 • :time:
  دیر کردی
  دیر کردی
 • :heart1:
  آی لاو یوتم!
  آی لاو یوتم!
 • :worship:
  سجده
  سجده
 • :dork:
  بچه درس خون
  بچه درس خون
 • :anger:
  بزنم بمیری؟
  بزنم بمیری؟
 • :angry1:
  شدیداً عصبانی
  شدیداً عصبانی
 • :think:
  متفکر
  متفکر
 • :wontsee:
  اوه اوه
  اوه اوه
 • :shy:
  خجالتی
  خجالتی
 • :blah:
  خیلی حرف می‌زنی
  خیلی حرف می‌زنی
 • :angel:
  فرشته
  فرشته
 • :alien:
  بیگانه
  بیگانه
 • :wow:
  عجب!
  عجب!
 • :drooling:
  لب و لوچه
  لب و لوچه
 • :wonthere:
  نمی‌خوام بشنوم!
  نمی‌خوام بشنوم!
 • :redtongue:
  زبون دراز
  زبون دراز
 • :heehee:
  هی هی هی
  هی هی هی
 • :laugh:
  مردم از خنده
  مردم از خنده
 • :cowboy:
  کابوی
  کابوی
 • :broken:
  دلم شکست
  دلم شکست
 • Funny
 • :slap:
  بی تربیت!
  بی تربیت!
 • :guilty:
  مقصر
  مقصر
 • :worried:
  نگران
  نگران
 • :hitler:
  استاد هیتلر
  استاد هیتلر
 • :list:
  عدم نتیجه گیری
  عدم نتیجه گیری
 • :snitch:
  خنگول
  خنگول
 • :giotin:
  گیوتین
  گیوتین
 • :coffee:
  بلی می‌فرمودین
  بلی می‌فرمودین
 • :stupid:
  ابله
  ابله
 • :medieval:
  وایکینگ
  وایکینگ
 • :rock:
  متالهد تیر!
  متالهد تیر!
 • :grrr:
  خشمناک
  خشمناک
 • :wink:
  چشمک
  چشمک
 • :beat:
  کتک می‌خوای؟
  کتک می‌خوای؟
 • :crying:
  عر عر
  عر عر
 • :smiling:
  لبخند
  لبخند
 • :zombie:
  زامبی
  زامبی
 • :nuts:
  روانی
  روانی
 • :hehe:
  لبخند ملیح
  لبخند ملیح
 • :sepoko:
  نینجا
  نینجا
 • :graduated:
  فارغ‌التحصیل
  فارغ‌التحصیل
 • :whistle:
  سوت سوتک
  سوت سوتک
 • :crazy:
  ایشان کم دارند
  ایشان کم دارند
 • :flash:
  فلش
  فلش
 • :madness:
  قاتل روانی
  قاتل روانی
 • :sleepy:
  خوابالو
  خوابالو
 • :shad:
  زوق مرگ
  زوق مرگ
 • :huh:
  شمع بدست
  شمع بدست
 • :king:
  اینجانب پادشاه
  اینجانب پادشاه
 • :old:
  نصیحت پدرانه
  نصیحت پدرانه
 • :ghelyon:
  قلیون
  قلیون
 • :weird:
  عجیب غریب
  عجیب غریب
 • :whacky:
  پرستش
  پرستش
 • :gumbah:
  مطرب قبیله
  مطرب قبیله
 • :girl:
  دختر شکاک
  دختر شکاک
 • :skull:
  جمجمه
  جمجمه
 • :baby:
  قاقالی‌لی
  قاقالی‌لی
 • :ko:
  له شده
  له شده
 • :jealous:
  حسود
  حسود
 • :read:
  مطالعه
  مطالعه
 • :eh:
  هان؟
  هان؟
 • :wac:
  سرگیجه
  سرگیجه
 • :tree:
  آویزون از درخت
  آویزون از درخت
 • :waaa:
  من چرا همچین میشم؟
  من چرا همچین میشم؟
 • :goodjob:
  خوب بود
  خوب بود
 • :santa:
  بابانوئل
  بابانوئل
 • :vampire:
  خوناشام
  خوناشام
 • :body:
  آرنولد شوارتزینگر!
  آرنولد شوارتزینگر!
 • :hmm:
  بی تفاوت
  بی تفاوت
 • :turban:
  حاج آقا
  حاج آقا
 • :cool:
  بچه باحال
  بچه باحال
 • :down:
  چپکی
  چپکی
 • :devilking:
  تعظیم
  تعظیم
 • :yo:
  فکلو
  فکلو
 • :opium:
  لباس مبدل
  لباس مبدل
 • :sad:
  غمگین
  غمگین
 • :talk:
  کل کل کردن
  کل کل کردن
 • :cold:
  یخ کردم!
  یخ کردم!
 • :heart:
  قلب
  قلب
 • :wtf:
  های بپـــــــــــا!
  های بپـــــــــــا!
 • :blush:
  سرخ کرده
  سرخ کرده
 • :tongue:
  زبون دراز
  زبون دراز
 • :selfhammer:
  مازوخیست
  مازوخیست
 • :boo:
  خانوم خشگله!
  خانوم خشگله!
 • :flag:
  تسلیم
  تسلیم
 • :rolleye:
  چشم قشنگ
  چشم قشنگ
 • :headwall:
  از دست رفت دیگه
  از دست رفت دیگه
 • :tough:
  بروسلی
  بروسلی
 • :headphone:
  هدفون تو گوش
  هدفون تو گوش
 • :stayup:
  خواب و بیدار
  خواب و بیدار
 • :blink:
  چپول
  چپول
 • :tired:
  خسته شدمــــا!
  خسته شدمــــا!
 • :smoker:
  معتاد
  معتاد
 • :cheer:
  تشویقگر
  تشویقگر
 • :shake:
  دست رفاقت
  دست رفاقت
 • :rambo:
  رمبو
  رمبو
 • :proud:
  افاده‌ای
  افاده‌ای
 • :pas:
  کوشولو
  کوشولو
 • :happy:
  کلا خوشحال
  کلا خوشحال
 • :shit:
  ای خاک
  ای خاک
 • :biggrin:
  نیش باز
  نیش باز
 • :thumbsup:
  ایول
  ایول
 • :devil:
  خنده شیطانی
  خنده شیطانی
 • :cancan:
  های های های
  های های های
 • :pissed:
  قاطی
  قاطی
 • :ninja:
  نینجا
  نینجا
 • :berserk:
  وایکینگ عصبانی
  وایکینگ عصبانی
 • :hair:
  مو قشنگ
  مو قشنگ
 • :hammer:
  چکش زدن
  چکش زدن
 • :yay:
  یوهو!
  یوهو!
 • :angry:
  اخمالو
  اخمالو
 • :thumbsdown:
  نچز
  نچز
 • :brick:
  پرتاب آجر
  پرتاب آجر
 • :bowtie:
  دختر بچه خوشحال
  دختر بچه خوشحال
 • :smoke:
  کاربرد سیگار فروردین
  کاربرد سیگار فروردین
 • :ohno:
  وای نه!
  وای نه!
 • :pirate:
  دزد دریایی
  دزد دریایی
 • :guitar:
  نوازنده
  نوازنده
 • :wub:
  فاز عاشقی
  فاز عاشقی
 • :gentleman:
  سیبیل
  سیبیل
 • :funky:
  رقص حرفه ای
  رقص حرفه ای
 • :!cool:
  ایول
  ایول
 • :violent:
  خشانت
  خشانت
 • :rofl:
  خیلی باحال بود!
  خیلی باحال بود!
 • :bye:
  خداحافظ
  خداحافظ
 • :offtopic:
  تاپیک تعطیل
  تاپیک تعطیل